TS Chu Hảo: Chương trình Văn hoá Sự kiện Nhân vật tháng 8/2011 (VTV1)

12/8/110 nhận xét"Người Tri thức là người có tư duy độc lập, có khả năng phản biện xã hội, dám chịu trách nhiệm,..." TS Chu Hảo
Các bài khác:
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP