Tủ sách Phật pháp

Thư viện Phật học (Thiền tông): Đối với tôi Đạo và Đời phải luôn song hành, học phải đi đôi với hành, như trong học thuật tướng Pháp (Nhân tướng học) luôn có câu: "Tâm sinh tướng", đấy là cốt tủy mà Đức Phật muốn giáo huấn mọi người.


Giới thiệu bộ sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh


"Đọc kinh sách, nghe thuyết pháp, pháp thoại để có trí tuệ (tuệ giác),
khai mở tránh được vướng chấp"

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP