Về phong cách ra quyết định tập thể

19/5/110 nhận xét

[Masgroup.vn] Cách tư vấn của chúng tôi trong các dự án tái cấu trúc quản lý đòi hỏi sự tham gia của một tập thể các nhà quản lý của doanh nghiệp. Họ phải cùng nhau tham gia các buổi thuyết trình, thảo luận về chiến lược, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, để cùng nhìn nhận các vấn đề, thống nhất chiều hướng phát triển và các đề xuất giải pháp cho những vấn đề của mình.Cách tiếp cận này vô hình trung lại phù hợp với một phong cách ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của tập thể. Phong cách ra quyết định này thường thấy ở các doanh nghiệp Nhà nước, cho dù đã được cổ phần hóa....Chi tiết
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP