Phong thủy Huyền Không (玄空) ứng dụng như Thần

17/1/130 nhận xét


[Phong thuỷ khai vận] Huyền là Thời gian, ý nghĩa là Thiên - Trời, là Tâm, ứng với Nhất. Không là không gian, ý nghĩa là Hư Không, ứng với hình thế, ứng với Cửu. Nhất Cửu hợp lại, Huyền Không chính là lý luận cơ bản tương hợp hai chiều Không - Thời gian. Đây là bộ môn kết hợp đầy đủ 2 yếu KHÔNG - THỜI, nên sự luận đoán như thần, vì con người, dương trạch, âm trạch, sinh vật,... luôn chịu sự tác động của KHÔNG - THỜI.

Bản chất của nó là phương pháp tuyển trạch sao cho sự phối hợp hoàn hảo hình thế loan đầu hợp cách với thời gian cát lợi. Đó là lý thuyết rất thích hợp bài bố cho long, sa, thuỷ, huyệt. 

Phong thuỷ Huyền Không đã ra đời từ rất lâu, huyền bí, mỗi thời đại lại do một kỳ nhân phát triển theo lối riêng của mình như đời Đường Dương Cứu Bần, đời Tống Lại Bố Y, đời minh là Tưởng Đại Hồng, đời Thanh là Chương Trọng Sơn. Nội dung môn Huyền Không đều là bí truyền , chân truyền qua các đời không mấy khi tiết lộ ra ngoài.Ứng dụng môn phong thuỷ huyền không vô cùng hiệu quả, thuỷ pháp ứng dụng như thần, bí quyết về hình thế núi non ngoại cục, thuỷ đến thuỷ đi bên trong nội cục phân bố như thế nào. Có thể biết gia trạch thịnh hay suy, tính cách con người bên trong nhà, xem phát hay bại thịnh hay suy, tiện hay quý, bệnh tật phát sinh như thế nào. 

Phong thuỷ Huyền Không kết hợp quán xét cả hai phương diện hình lý, kết hợp với nhãn tâm xem xét bố cục sẽ đạt được mức độ hoàn hảo lý khí, hình thế và tâm khí. Huyền Không dùng phi tinh đo lường quy luật vận động của thời gian, từ nhất bạch đến cửu tử phối hợp trên tinh bàn để dựa vào ngoại hình luận đoán cát hung, đó là con đường chính của Huyền Không.


Phong Thuỷ có vai trò chi phối rất to lớn nhưng ngoài ra cũng phải kể đến nỗ lực của cá nhân con người sinh sống. Kết hợp phúc đức của Phong Thuỷ kết hợp với nỗ lực hậu thiên của con người thì cái đích tối trọng sẽ đạt được.
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP