Vinh danh Chúa Nguyễn Hoàng

24/6/120 nhận xét

[Nhà Nguyễn] Lâu nay, mối lần đi qua miền Ái Tử gió Lào cát trắng Quảng Trị, tôi lại nhớ đến thời Dinh Cát chúa Nguyễn. Từ sau chuyến lần đầu đi Miền Tây Nam Bộ vào tận rừng đước, mắm Mũi Cà Mau, Hà Tiên, qua sông Tiền, Sông Hậu vào dịp cuối thu 2008, không hiểu sao tôi lại luôn nghĩ về Chúa Tiên Nguyễn Hoàng và bao thế hệ những người mở cõi hơn 450 năm trước để tạo lập nên hình thù của Tổ Quốc hôm nay. Nhiều đêm tôi mơ thấy mơ thấy mình theo cuộc chinh chiến phương Nam của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; mơ mình thành dân thương hồ trôi nổi trên Kênh Vĩnh Tế từ Châu Đốc-Hà Tiên.

Mới đây thôi, tháng 9-2008, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đề nghị Hội Sử học đồng tổ chức cuộc hội thảo "Đánh giá Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX" càng làm tôi xúc động nghĩ về công lao các Chúa Nguyễn . Lịch sử luôn là sự thật công bằng, không dễ gì đảo ngược được. Đất Hà Trung, Thanh Hoá là Quý Hương, nơi hiện có Gia Miêu ngoại trang là quê hương của các Chúa Nguyễn, nơi xuất phát công cuộc Nam tiến vĩ đại của dân tộc. Đặc biệt là Khu lăng miếu Triệu Tường với nhiều kiến trúc nghệ thuật thời Nguyễn, mang ý nghĩa linh thiêng của đất phát tích một vương triều. Thời đó, những họ hàng ở Tống Sơn cùng những quân lính ở Thanh, Nghệ nhiều người đưa cả vợ con đi theo Nguyễn Hoàng...Phải tìm về cội nguồn mới hiểu được bản chất lịch sử. Tìm về cội nguồn là sự ứng xử của người thức giả bao đời...

NGUYỄN HOÀNG LINH VỌNG
Đọc lịch sử ai cũng biết Nguyễn Hoàng là một tướng tài lập nhiều công lớn, được vua Lê phong tước Thái úy Đoan Quốc Công. Năm 1558 sau khi người anh cả là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm , người kiểm soát binh quyền của nhà Hậu Lê (anh rể , lấy chị ruột Nguyễn Hoàng là Ngọc Bảo ) giết, do lo sợ bị anh rể sát hại và nghe lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm "Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân." ( Một dãy Hoành Sơn dung thân muôn đời), Nguyễn Hoàng mới nhờ chị xin Trịnh Kiểm cho vào trấn thủ Thuận Hoá . Vào Nam, Nguyễn Hoàng lên ngôi Chúa và đóng thủ phủ ở Ái Tử, huyện Đăng Xương (nay là Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) 55 năm ròng từ năm 1558 đến khi mất 1613. Trạnh Trình khuyên Nguyễn Hoàng qua Hoành Sơn để vạn đại dung thân, nhưng Chúa Tiên đã không dung thân tí nào. Chỉ 55 năm ở ngôi Chúa, Nguyễn Hoàng đã làm nên bao kỳ tích lịch sử : Ở Dinh Cát Ái Tử, Quảng Trị "tỉnh lẻ", với phương tiện kỹ thuật thông tin liện lạc, quan sát, giao thông thô sơ lúc ấy, nhưng tầm nhìn của Nguyễn Hoàng là tầm nhìn của một nhà chiến lược xuyên hai thế kỷ : Ông hướng ra Bắc mong khôi phục nhà Lê, hướng vào vào Nam mở cõi; hướng ra các đảo trên biển đông xác lập chủ quyền quốc gia; muốn Đàng Trong giàu có phải mở mang giao thương quốc tế, lập nên các "khu thương mại tự do" mà bây nước ta vẫn chưa dám lập; Muốn thực hiện được chiến lược đó phải biết dạy con cháu nối ngôi biết dùng người hiền tài mà Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Cảnh là những minh chứng hùng hồn.

Cuộc phân tranh Trịnh - Nguyễn ( nguyên nhân chính là từ tình trạng Vua Lê- Chúa Trịnh, chứ không phải hoàn toàn do các chúa Nguyễn) diễn ra vô cùng khốc liệt mấy chục năm ròng, nhưng với chiến lược thu phục hiền tài mà chúa cha dạy, chúa Nguyễn Phúc Nguyên , kế ngôi năm 1613 (Chúa Sãi, 1563-1635 ) đã mời được danh thần về quân sựvăn hóa Đào Duy Từ từ Thanh Hóa về Đằng Trong. Do được trọng dụng, Đào Duy Từ đã đem hết tài năng của mình tận tụy giúp chúa Nguyễn đương đầu thành công với Chúa TrịnhĐàng Ngoài bằng việc thiết kế và chỉ đạo xây dựng hai công trình là Lũy Trường Dục và Lũy Thầy từ cửa sông Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu ( tỉnh Quảng Bình). Đây là chiến lũy quan trọng, giúp chúa Nguyễn phòng thủ hiệu quả , ngăn chặn được quân Trịnh tấn công. Đương thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ví Đào Duy Từ như Khổng Minh của mình.

Chúa Nguyễn Hoàng luôn đau đáu với việc Nam tiến. Khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa , phần cực Nam Đại Việt là huyện Tuy Viễn trấn Quảng Nam ( biên giới đến đèo Cù Mông ) , nhờ vua Trần Nhân Tông gả con gái là Công chúa Huyền Trân cho vua Chăm Chế Mân để lấy về hai châu Ô, Rí. Để mở rộng bờ cõi, năm 1611 , khi đã 87 tuổi, Nguyễn Hoàng vẫn sai Chủ sự Văn Phong vượt đèo Cù Mông đánh Chiêm Thành lập ra phủ Phú Yên chia làm 2 huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Đó là cuộc Nam tiến đầu tiên của Chúa Tiên. Nhân dân truyền tụng rằng, trước khi mất, ông đã dặn con trai chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên: "Nếu thấy đánh được mà thống nhất giang sơn thì làm...Bằng không thì hòa hoãn chờ thời cơ. Nhưng phải tiến xa về phương Nam. Nơi nào thu phục được thì di dân vào, lập làng lập xã, đặt chức sắc cai trị mà giữa đất..."( Nhất Lâm- Hoài niệm Ái Tử...).

Theo lời dặn của chúa Tiên, các thế hệ con cháu nối ngôi Chúa sau này đã liên tục Nam tiến. Đầu năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu phái Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ( một tướng tài người Quảng Bình, hậu duệ đời thứ 7 của Nguyễn Trãi ) làm Thống binh đem quân đánh chiếm, thành lập trấn Binh Khang (đất Khánh Hòa- Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay). Theo Đại Nam thực lục tiền biên thì vào tháng 2 năm Mậu Dần (1698), chúa Hiến Tông tiếp tục phái Lễ Thành Hầu làm Thống suất vào chinh phục đất Nam Bộ. Vùng đất này ngày ấy bao gồm từ khu vực Cù Lao Phố đến Mỹ Tho bên này sông Tiền, có khỏang 40.000 hộ dân. Theo Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí , Nguyễn Hữu Cảnh đã " lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để quản lý, lập các đồn binh trấn giữ. Đất đai mở rộng ngàn dặm, cho chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh ( Quảng Bình) , Ngũ Quảng, đến ở khắp nơi, đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia cắt địa phận, mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh, điền và lập bộ tịch đinh điền. Con cháu người Hoa ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch, đất đai mở rộng hơn ngàn dặm". Công lao đó là vô giá đối với dân tộc. Cuộc hành trình ấy dài đẵng 133 năm, cho đến tháng 8-1708, Mạc Cửu , một thương gia người Hoa chạy nhà Minh xuống phương Nam đã dâng đất Mang Khảm-Hà Tiên do ông cai quản cho Chúa Nguyễn . Nguyễn Phúc Chu đời Chúa thứ 6 , với sự mẫn cảm chính trị, tầm nhìn xa trông rộng đã rất vui mừng đón nhận vùng đất mới , cho lập tiểu quốc tự trị mới của Đại Việt , liền chấp nhận và đặt là Trấn Hà Tiên của Đại Việt và phong Mạc Cửu tướcCửu Ngọc Hầu, chức Tổng binh. Từ đó bản đồ Đại Việt mới được hoàn thiện như này nay.

Vùng Thuận Quảng xứ Đàng Trong của Nguyễn Hoàng và các Chúa Nguyễn khi mới vào, đất cằn, kinh tế kém phát triển, nên chín đời Chúa Nguyễn đã tìm ra một kế sách kinh tế hữu hiệu , chưa từng có ở Việt Nam: Đó là mở cửa cho thương gia nước ngoài vào làm ăn và đẩy mạnh giao thương quốc tế. Nhờ đó mà giàu có, tăng cường tiền lực quân sự, suốt hàng thế kỷ chống lại họ Trịnh Đằng Ngoài. Nguyễn Hoàng và các chúa nối ngôi đã rất chú trọng phát triển kinh tế . Các chúa Nguyễn đã biến vùng Thuận Quảng còn hoang sơ vào giữ thế kỷ XVI, trở thành một vùng kinh tế phát triển làm bàn đạp cho công cuộc mở mang bờ cõi về phía nam. Theo Lê Quý Đôn , vào thế kỷ XVII-XVIII, vùng đồng bằng sông Cửu Long là một vựa lúa của Đàng Trong với năng xuất đạt tới 100, 200, 300 lần . Các nghề thủ công hưng thịnh, quan hệ hàng hóa tiền tệ mậu dịch với nước ngoài đều phát triển nhanh chóng. Một loạt đô thị, thương cảng ra đời thu hút nhiều thuyền buôn và thương gia nước ngoài, trong đó nổi lên các cảng thị Thanh Hà ( Huế), Hội An ( Quảng Nam) , Nước Mặn (Bình Định), Vũng Lấm (Phú Yên), Gia Định (Sài Gòn), Cù Lao Phố (Đồng Nai), Mỹ Tho, Hà Tiên...buốn bán với cả Nhật Bản, Indnexia, Pilippine...

Các Chúa Nguyễn chủ trương lôi kéo tối đa các thương gia các nước Châu Á, châu Âu vào làm ăn và giao thương với Đàng Trong , trong đó đặc biệt chú ý mở rộng quan hệ đầu tư buôn bán với Nhật Bản . Các Chúa Nguyễn đã xây dựng Hội An thành những thương cảng quốc tế sầm uất để thu hút người Nhật vào làm ăn. Nét độc đáo "hiện đại nhất" , chưa từng có trong lịch sử kinh tế Việt Nam đến lúc đó là chính sách "mở cửa" của các Chúa Nguyễn . Theo sử sách thì thời Chúa Nguyễn, chỉ trong khoảng hơn 100 dặm từ Huế trở vào mà có có tới 60 cảng cho tàu nước ngoài vào buôn bán . Chính sách định cư lúc đó thoáng hơn cả thời đổi mới bây giờ . Người Nhật, Người Hoa, được định cư lâu dài, được lập phố riêng, gọi là phố Khách , phố Nhật . Thậm chí người Nhật , người Hoa được lập khu hành chính riêng, tự quản . Vị thị trưởng phố Nhật ở Hội An đầu tiên được Chúa Nguyễn công nhận năm 1618 là một nhà buôn kiêm chủ tàu tên là Furamoto Yashiro. Trong 19 địa điểm người Nhật đến buôn bán thì có 4 nơi họ được lập phố riêng. Được tự do đầu tư sản xuất, mở hiệu buôn bán và xuất khẩu hàng hóa của mình sau khi đã đóng đủ thuế ! Từ thế kỷ 17- 18, Hội An đã thực sự trở thành "Khu Thương mại tự do", "Đặc khu kinh tế mở" đầu tiên của Việt nam theo đúng nghĩa của từ đó hiện nay !

Trong vòng 6 năm ( 1601- 1606), đích thân chúa Nguyễn Hòang đã tám lần gửi thư và 2 lần gửi quà cho triều đình Nhật Bản với mục đích gia tăng quan hệ làm ăn. Đặc biệt, để tăng cường mối bang giao thân thiện, chúa Nguyễn Hoàng đã nhận ông Hunamoto Yabeije , một thương gia và là phái viên ngoại giao của Triều đình Nhật Bản, làm con nuôi . Sau khi Nguyễn Hoàng mất, thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên giao thương Việt - Nhật càng mở mang phát triển hơn . Chúa cho Người Nhật mở thương điếm tại Hội An. Chúa Sãi đích thân viết thư mời các thương nhân nước ngoài vào làm ăn tại Hội An. Năm 1634, chúa Sãi gửi thư cho thương gia người Nhật là Toba, ông này được Chúa nhận làm con nuôi .Năm 1619, chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả một con gái của mình cho Araki Sutaru - một thương nhân Nhật Bản . Ông này đã trở thành Hoàng Thân của Chúa Nguyễn , mang tên Việt. Theo sách của " Xứ Đàng Trong- Lịch sử kinh tế và xã hội thế kỷ 17 và 18" của Litana ( NXB Trẻ dịch, 1999) , thì chính hai ông Nhật con nuôi và rể của Chúa Nguyễn này đã cầm đầu 17 chiếc thuyền trong tổng số 84 chiếc thuyền buôn của Nhật đến Đàng Trong từ năm 1604- 1635. Đó là cách dùng quan hệ gia đình để tăng cường mối bang giao thân thiện để bảo vệ đất nước và thúc đẩy ngoại thương. Hiện nay, ngôi đền thờ hai ông bà Sutaru vẫn còn ở Nagarsaky . Đại Nam liệt truyện tiền biên ghi rằng , chúa Sãi có 11 người con trai, bốn con gái. Công nữ đầu là Ngọc Liên là vợ của phó tướng Nguyễn Phúc Vĩnh , trấn thủ dinh Trấn Biên; công nữ thứ tư là Ngọc Đĩnh ,vợ của phó tướng Nguyễn Cửu Kiều, trấn thủ dinh Quảng Bình. Hai công nữ thứ hai và thứ ba tên là Ngọc Vạn và Ngọc Khoa. Một người gã cho thương gia Nhật đã nói ở trên .Năm 1620 vua Chey Chêtthâ II quyết định cầu hôn con gái Chúa Sải Đằng Trong, với ý định tìm một chỗ dựa về chính trị và quân sự nhằm đối phó với các cuộc xâm lược của quân đội Xiêm. Sử sách không ghi rõ ai là người làm Hoàng hậu Chân Lạp, nhưng nhiều người cho rằng đó là công nữ Ngọc Vạn. Sách Phúc Nguyên tốc thế phả ( NXB Thuận Hóa, 1995) ghi :"Hoàng Hậu Chân Lạp, húy là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn, trưởng nữ của đức Hy Tông... Tiểu sử không rõ. Năm Canh Thân ( 1920) bà được đức Hy Tông gả cho vua Chân Lạp là Chey Chêtthâ II. Về sau, nể tình bà, vua Chân Lạp đã cho người Việt lập một dinh điền tại Mô Xoài ( Bà Rịa ngày nay). Mối quan hệ "su gia" đó đã tạo nên thế để mở rộng đất đai Nam Bộ . Ngọc Vạn cũng giống như Công chúa Ngọc Hân, nhưng tiếc là công tích của bà không được ghi vào lịch sử.

Thời kỳ này, các thương gia nước ngoài đều được Chúa Nguyễn thu hút . Nhật bản, Trung Hoa, Hà Lan, Bồ Đào Nha là những khách hàng và "nhà đầu tư" lớn nhất của Đằng Trong vào thời kỳ này. Cũng theo Litana trong sách đã dẫn, Ryukyu ( tức Okinawa ngày nay) vốn nổi tiếng tại châu Á từ thế kỷ XIV- XVI, có mối quan hệ với hầu hết các nước Châu Á, chỉ trừ Việt Nam và Luzon. Nhưng sau chính sách "mở cửa" của Chúa Nguyễn thì " Vương quốc họ Nguyễn được đặt ở đầu danh sách các nước ở lục địa Đông Nam Á có quan hệ thương mại với Nhật Bản "( dẫn theo Đỗ Quỳnh Nga ) 

Chúa Nguyễn còn tổ chức các " Hội chợ quốc tế" tại Hội An hàng năm từ tháng 2 đến tháng 5 âm lịch đã thu hút thương gia từ hàng chục nước Châu Âu, Châu Á tham dự. Tàu buôn Nhật Bản, Trung Hoa, Malayxia , Philippin, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp...đến buôn bán tại Hội An ngày càng nhiều ... Theo Lê Quý Đôn trong "Phủ biên tạp lục " thì bộ máy quản lý ngoại thương của Chuá Nguyễn khá chặt chẽ , có tới 12 chức quan được Chúa phân công trực tiếp theo dõi từng công việc cụ thể mỗi khi tàu buôn nước ngoài cập cảng Trong 3 năm từ 1771- 1773, có 36 tàu buôn nước ngoài vào của Thuận An, nhiều nhất là tàu Trung Hoa, Nhật Bản . Buôn bán giao thương quốc tế đẩy mạnh nên sản xuất của các địa phương, đặc biệt là Quảng Nam phát triển rất mạnh. Quảng Nam đã sản xuất ra nhiều loại hàng hóa từ tơ lụa chất lượng cao, khai thác yến sào được quản lý chặt hơn, các làng gốm trong cả nước đều đưa hàng đến Hội an để xuất khẩu .

Các tàu buôn Nhật Bản , Tây Tạng ( Trung Quốc) và các nước Đông Nam Á đưa các thứ hàng công nghiệp , kim khí như kẽm, đồng đỏ đến Hội An và "ăn" các loại lụa cao cấp như lượt ( lụa trơn), xuyến ( lụa trơn sáng) , nhiễu, lãnh, đọan..., cùng với các mặt hàng gốm sứ cao cấp Bát Tràng ( Hà Nội), Chu Đậu ( Hải Dương), Đồ Bàn ( Bình Định) , gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, yến sào Qảng Nam, Khánh Hòa , Hồ tiêu Quảng Trị, ngà voi.v.v... cung ứng cho thị trường các nước. Do chính sách "cấm vận " khắt khe của vua Minh Thái Tổ, tàu nước ngoài không được đến Trung Hoa, nên các thương gia Nhật Bản phải thông qua thị trường Hội An mới mua được các loại hàng Trung Quốc . Sức thu hút do chính sách mở cửa giao thương quốc tế đã tạo nên một Hội An giàu có, thịnh vượng suốt 200 năm. 

Các chúa Nguyễn, vương Triều Nguyễn còn có công lớn trong việc thiết lập chủ quyền trên các hải đảo ven bờ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông. Chúa Nguyễn đã thành lập những đội Hoàng Sa, thay phiên nhau ra bảo vệ và thu hoạch nguồn lợi trên đảo là những bằng chứng về "tầm nhìn biển đông" mà thế kỷ XX chúng ta là cháu con vẫn chưa nhận thức hết ! Những đội Hoàng Sa các chúa Nguyễn lập, và tấm bản đồ "Đại Nam Nhất thống toàn đồ" vẽ dưới thời vua Minh Mạng trong đó bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa là những bằng chứng hùng hồn về chủ quyền lãnh thổ Việt anm trên biển.

Dù mở cửa hội nhập, nhưng các chúa Nguyễn vẫn kiên quyết bảo vệ lãnh hải quốc gia. Bằng chứng là 2 trận thắng oanh liệt của thủy quân Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần ( 1620- 1697) trước hạm đội Hà Lan hùng mạnh. Tháng 11-1641, hai con tàu của Hà Lan bị quân đội chúa Nguyễn đánh đắm gần bờ biển đảo Cù Lao Chàm do xâm phạm lãnh hải. 82 người lính Hà Lan bị chúa Nguyễn bắt giam ở Hội An và Chúa Nguyễn đã tịch thu cả hai con tàu đó. Tháng 7- 1643 , chiến hạm Hà Lan với sự kêu cứu của họ Trịnh , đã điều động một hạm đội gồm 5 tàu chiến do Pitre Baek chỉ huy tiến đánh quân Nguyễn, liền bị 50 tàu chiến của chúa Nguyễn bất ngờ tấn công ở ngoài khơi sông Gianh, " Tàu hoa tiêu của Hà Lan bị tiêu diệt, Baek bị giết, hai tàu khác phải mở đường máu tháo chạy" ...

Chúa Nguyễn Hoàng là Tổ của Vương triều Nguyễn, vương triều đã làm nên hai di sản thế giới là Quần thể Di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc Cung đình Huế. Vương triều đã tổ chức biên soạn những bộ sử lớn của đất nước. Những Di sản văn hóa đó mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước, tạo ra nội lực tinh thần cho công cuộc phục hưng dân tộc.v.v...

Công lao Nguyễn Hoàng lớn lao như thế, nhưng điều đau lòng là một thời giới sử học cực đoan, giáo điều, đã phủ nhận công lao đó. Nhiều thế hệ học sinh Việt Nam đã được dạy dỗ rằng "Chúa Nguyễn kẻ là nguyên nhân gây ra cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh chia cắt đất nước, các vua Nguyễn là bán nước, bạc nhược, "cõng rắn cán gà nhà", là thời kỳ suy đồi, chuyên chế phản động nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam...". Khuynh hướng đó gần như trở thành quan điểm chính thống trong biên soạn sách giáo khoa lịch sử suốt mấy chục năm liền. Trên thực tế sau 1975, tất cả những công trình gì liên quan đến tên các chúa Nguyễn, Triều Nguyễn trong cả nước đều bị dẹp bỏ tên thay bằng những cái tên khác Cách thức dạy lịch sử, đặt tên đường, tên trường học phản lịch sử như thế không bao giờ tạo được lòng yêu nước trong lòng các thế hệ trẻ. Nhưng cũng đáng mừng là ở Bảo tàng Quảng Trị đã có có tượng chúa Nguyễn Hoàng rất uy nghi, có cụm tượng " bảy cụ bô lão dâng bảy vò nước trong cho Chúa Nguyễn Hoàng khi Chúa đến lập dinh cơ đầu tiên ở Quảng Trị . Ở Huế mấy năm nay đã có đường Nguyễn Hoàng lên chùa Thiên Mụ, rồi đường Tự Đức. Đó là điều mừng, nhưng Nguyễn Hoàng không chỉ ở bảo tàng. Nguyễn Hoàng là sự tri ân sống động của vùng đất này, đất nước này. Đi trên phố ở thị xã Đông Hà , thủ phủ tỉnh Quảng Trị, nơi Chúa Tiên đã sống 55 năm với công cuộc hành phương Nam mở cõi, thế mà chẳng có một tên đường , ngôi trường nào mang tên ông. như trường nữ sinh Đông Khánh (Huế), trường Phan Thanh Giản, ở Cần Thơ, Bến Tre, Petrus Ký ở Sài Gòn , rồi đường Duy Tân, Hàm Nghi... ở Huế.v.v..Điều lạ lùng là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng ở Quảng Trị ( thực tế tên địa danh lúc đó là Thuận Hóa- Phú Xuân, vì năm 1820 cái tên Quảng Trị mới được vua Minh Mạng đặt ) từ 450 năm trước, đáng ra con đường lớn nhất ở thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị phải là con đường mang tên Nguyễn Hoàng. Ngay cái tên Nguyễn Hoàng mà trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị mang từ năm 1953 cũng bị xóa cho đến nay chưa được trả lại. Ngôi trường đó đã đào tạo ra một thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam như Trần Kiêm Đoàn, Nguyễn Đức Tùng , Võ Quê, Thái Đào, Võ Văn Luyến, Võ Văn Hoa,Võ Thị Quỳnh.v.v..Đó là điều đau đớn cho mảnh đất nơi chúa Tiên đã chọn làm nơi "dung thân vạn đại"...

Nhưng nhân dân luôn là người nhận chân được lịch sử đích thực. Tên của những đạo quân xưa của Chúa vẫn được dân đặt cho tên làng xã , ruộng đồng ở Quảng Trị. Theo nhà văn Nhất Lâm ở làng An Tiêm quê anh có đồng Phủ là Phủ Chúa xưa , có làng Mô Súng, Kên Xưởng là xưởng đúc súng của Chúa , rồi tên làng ở Triệu Phong như Hậu Kiên, Trung Kiên, Hữu Kiên... đều xuất phát từ tên của 5 đạo quân của Nguyễn Hoàng là Tiền Kiên, Trung Kiên, Tả Kiên, Hữu Kiên, Hậu Kiên. ở Ái Tử có chợ Sải là chợ do Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, con Nguyễn Hoàng lập. Theo Lê Đức Dục, ở Trà Liên, Triệu Phong có cái am nhỏ thờ pho tượng đồng Nguyễn Ư Dĩ , được xem là "bảo vật quốc gia" tại Quảng Trị , được dân cúng giỗ quanh năm như thái phó Nguyễn Ư Dĩ . Thái phó Nguyễn Ư Dĩ - tước Uy Quốc công, là cậu ruột của Nguyễn Hoàng, người đã nuôi dạy Nguyễn Hoàng từ khi mới 2 tuổi lúc Nguyễn Kim (thân phụ Nguyễn Hoàng) lánh nạn sang Lào. Người đã thay mặt Nguyễn Hoàng đi lĩnh ý Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi sau đó theo phò tá Nguyễn Hoàng trong buổi đầu đến Ái Tử. Pho tượng Nguyễn Ư Dĩ được đúc bằng đồng vào khoảng thế kỷ 17, được đặt tại chùa có tên là Liễu Ba, nay không còn nữa, nhưng tượng Thái phó vẫn được dân bảo vệ cho đến ngày nay...

Ở miền Tây Nam Bộ những cái tên như Rạch Lòng Ông Chưởng ,Vàm Lòng Ông Chưởng, dinh Ông, Cù lao Ông Chưởng... đều là tên đặt để nhớ ơn tướng tài của Chúa Nguyễn Nguyễn Hữu Cảnh. Ở Bến Tre có một con sông tên là Cổ Chiên. Tương truyền, một lần chúa Nguyễn qua đây, thấy một chú rùa nổi lên bảo rằng hãy ném trống và chiêng xuống sông cho cá sấu sẽ thoát nạn. Và chúa đã lấy trống chiêng tức là Cổ Chiên đặt tên sông. Nhân dân đã gọi tên ấy cho đến bây giờ.

Nhân dân miền Nam luôn yêu mến và nhớ ơn các chúa Nguyễn, Triều Nguyễn đã cho họ một quê hương, để họ không còn là người dân tha hương hát những khúc ly hương buồm thảm...

Theo blog ngominh.vnweblogs.com - Ngô Minh
--------------------------------------
Ý kiến bình luận (chép lại từ bản gốc blog Ngô Minh)

28/12/2008, 11:50

Chào anh!
Dạo này cuối năm em bận lắm không ghé thăm anh em đều được!
Cảm ơn anh ghé thăm động viên em út.
Chúc anh chủ nhật vui vẻ


Viết bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn Gởi anh Ngô Minh [ Trả lời ]
28/12/2008, 12:14

Cảm ơn bài viết của anh Ngô Minh. Đã mấy mươi năm nay tôi rất phẫn uất vì các "sử gia vô ơn" đã phê phán các chúa Nguyễn quá nặng nề.

Tôi đang sống ở Sài Gòn, đất của các chúa Nguyễn mở cõi. Tôi đang ăn hạt gạo đồng bằng sông Cửu Long, hạt gạo trên đất chúa Nguyễn. Tôi đang uống nước sông Đồng Nai, dòng sông ngọt ngào trên đất chúa Nguyễn.

Các "sử gia vô ơn" viết rất "hay". Các chúa Nguyễn là nguyên nhân chia cắt đất nước. Nguyễn Hoàng và con cháu ông mở đất gần bằng nửa nước sao không nói? Không lẽ Nguyễn Hoàng đưa đầu cho họ Trịnh chém à? Trong Tam Quốc Chí có ai kết tội các vị như Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo đâu. Bài hát trong phim gọi họ là các anh hùng, nghĩa là anh hùng lập nghiệp thời loạn. Thế àm ở nước ta...

Có một điều sử gia Việt Nam luôn tránh né. Vì sao triều Tây Sơn thất bại quá nhanh khi vua Quang Trung mất? Đó là do lòng người còn nhớ ơn chúa Nguyễn. Có thể họ không thích Nguyễn Ánh, nhưng họ không thể quên được công lao các chúa Nguyễn. Vì vậy nhiều tướng tài, nhiều quân sĩ , nhiều dân chúng sẵn sàng trung thành, che chở cho Nguyễn Ánh khi ông ta bôn tẩu. Và mỗi khi Nguyễn Ánh trở về hô một tiếng thì luôn có hàng ngàn người đi theo vua Gia Long đánhTa6y Sơn ngay

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Viết bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn Gởi anh Ngô Minh [ Trả lời ]
28/12/2008, 12:29

Rất cảm ơn tấm hình chúa Nguyễn Hoàng của anh. Tôi đã đưa tấm hình vào blog Thư Viện của tôi mời anh ghé thăm :


Thanh Trắc Nguyễn Văn

Viết bởi Ngô Minh Gửi THanh Tịnh [ Trả lời ]
28/12/2008, 13:15

Cám ơn Thanh Tinh đã ghé thăm nhà. Chúc sức khỏe.

Viết bởi Ngô Minh Gửi THanh Trắc Nguyễn Văn [ Trả lời ]
28/12/2008, 13:19

Không ai xóa được lịch sử. Không ai làm mờ được những người con vì dân tộc này đã dốc lòng vì nước. Lịch sử một thời khốn nạn phải trả giá vì bị dân chúng nguyền rủa. Ngô Minh muốn dựng nên một chân dung Nguyễn Hoàng đích thực để người đọc hiểu hơn về công lao các chúa Nguyễn, triều Nguyễn.Chúc Thanh Trắc Nguyễn Văn khỏe vui.


Viết bởi Van Luyen [ Trả lời ]
28/12/2008, 15:19

Anh Ngô Minh ơi, bài "Nguyễn Hoàng linh vọng" rất cần cho sự phản tỉnh của các "đấng, bậc" trên đất QT. Nếu anh cho phép, em sẽ lấy lại đăng trên trang VVL. CHÚC ANH NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI!

Viết bởi ductien Lời cảm [ Trả lời ]
28/12/2008, 15:39

Một bài viết có thêm luận cứ để tôn Vinh chua Nguyễn Hoàng ! Công trời bể mà cho tới nay chưa được đánh giá công bằng thì thật là môtk khiếm khuyết của đời nay rồi ! Chúc mừng anh có bài viết công phu !


Viết bởi Ngô Minh Gửi Văn Luyến [ Trả lời ]
28/12/2008, 15:56

Cám ơn VVL đã chia sẻ. Ở Quảng Trị, Đông hÀ, cái Tên Nguyễn Hoàng sang trọng và tự hào hơn nhiều cái tên được đặt tên đường phố khác. Rất tiếc là bọn người vô ơn đã cố tình quên mất lịch sử. Chú khỏe.

Viết bởi Ngô Minh Gửi Đức Tiên [ Trả lời ]
28/12/2008, 15:59

Tại sao người Quảng Trị lại quên mất lịch sử của mình ? Đó là một sự sỉ nhục. Không biết còn ai còn lương tâm để tìm về cội nguồn nữa không ? Cám ơn Đức Tiên đã chia sẻ.

Viết bởi phanvanquang [ Trả lời ]
28/12/2008, 22:02

Nếu là người Quảng Trị phải đọc bài viết này.Cám ơn Ngô Minh.

Viết bởi Tấn Định Gửi anh Ngô Minh [ Trả lời ]
28/12/2008, 22:10

Tất cả những ai muốn được ghi tên vào bảng vàng "ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY" đều nên đọc bài viết này.
Cảm ơn Ngô Minh!

Viết bởi dinhtrong [ Trả lời ]
28/12/2008, 22:22

Chúc mừng Ngô Minh. Chúc mừng "Gọi lá". Vẫn biết rằng (Trên mỗi bậc trang thơ/ Tôi leo lên/ Khó nhọc/ say mê/ Vẫn biết rằng: Cửa Vinh Quang rất hẹp/ Trên mỗi bậc trang thơ....Nhận ra được điều đó Ngô Minh sẽ đi xa hơn ...

Viết bởi Ngô Minh Gửi Phan Văn Quang [ Trả lời ]
29/12/2008, 07:26

Là người Quảng Trị phải hiểu sâu sắc và tự hào là mình có Chúa Nguyễn Hoàng. Tiếc là những người lãnh đạo đã không hiểu điều đó. Cám ơn Phan Văn Quang đã chia sẻ.

Viết bởi Ngô Minh Gửi Tấn Định [ Trả lời ]
29/12/2008, 07:28

Cám ơn Tấn Định đã chia sẻ. NM cầu mong tên Nguyễn hoàng sẽ được đặt cho một con đưoqngf lớn nhất, một ngôi trường lớn nhất ở Quảng Trị.

Viết bởi Ngô Minh Gửi Dinhtrong [ Trả lời ]
29/12/2008, 07:30

Cám ơn Bạn đã chúc mừng GỌI LÁ. NM già rồi, không thể " đi xa" về thơ được nữa đâu. Chúc khỏe.


Viết bởi Huy Tập Gửi Ngô Minh [ Trả lời ]
29/12/2008, 07:37

Bài này viết rất sâu rất mạnh, đã đụng tới căn nguyên nhận thức lịch sử. Bài này không thể đứng trong blog mà nên đăng tải trên các báo ,vì nó đụng tới vấn đề nhậy cảm Tổ Quốc hiện nay.
HT tự nhiên thấy sướng vì mình danh phận đàng ngoài lại đang hoạt động cách mạng ở đàng trong.Hi..hi.

Viết bởi Ngô Minh Gửi Huy Tập [ Trả lời ]
29/12/2008, 08:23

Bài này NM viết theo đơn đặt hàng của Ban liên lạc học sinh Trường Nguyễn Hoàng (quảng Trị- trường đã bị đổi tên sau 1975) để họ in vào tập đặc san Nguyễn Hoàng của họ. Thấy bài viết tốt, NM đã in trên báo Tiền Phong cuối tuần và Tap chi Kiến Thức Ngày nay. Cám ơn Huy Tập đã chia sẻ.

Viết bởi phuong nam gui anh ngo minh [ Trả lời ]
03/11/2009, 09:31

anh co the noi ro hon ve vai tro cua chua Nguyen Hoang doi voi Dang Trong ve cac mat duoc ko

Viết bởi Ngô Minh Gửi Phương Nam [ Trả lời ]
03/11/2009, 17:39

Nguyễn Hoàng là Ông Tổ khai canh đất Phương Nam , từ Dèo Hải Vân vào đến CÀ Mau

Viết bởi ngkhacphuoc [ Trả lời ]
08/11/2009, 11:59

Cho Tình Quê xin bài này, anh Ngô Minh nhé.

Viết bởi Ngô Minh Gửi ngkhacphuoc [ Trả lời ]
08/11/2009, 14:29

Tình Quê cứ in, nhưng nhớ trả "Nhuận rượu" đấy nhé.
Chúc vui.

Viết bởi lv lv [ Trả lời ]
03/08/2010, 11:51

lv handbags is made of signature lv wallets canvas and calf skin and louis vuitton purses is extremely durable in every day life.

Viết bởi mandala1347 CHAN THANH [ Trả lời ]
03/06/2011, 09:04

bai bay cung thuong thoi
kien thuc cung xua cu roi
chi duoc cai la noi dung su that VA CO NHIET TAM
dung buon nghen bac

Viết bởi hung [ Trả lời ]
04/04/2012, 23:44

Anh Ngô Minh ah,người Việt Nam còn có cả họ Nguyễn Hoàng nữa đó.nhưng theo chú bác nên đặt cái tiêu đề cho bài viết của bác là ''Vinh danh họ Nguyễn'' mới đúng hơn.Bác à Họ Nguyễn ngoài cái công còn có cái tội nữa đó,theo chú Bác nên phải làm rõ cái tội của họ Nguyễn là do khách quan hay do chủ quan để Bài vinh danh của Bác tốt hơn chứ/ Bài cuả bác là vinh danh thì chưa thể phê phán găy gắt các sử gia được/Theo Bác cái công và cái tội của Họ Nguyễn cái nào lớn hơn/
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP