Cân bằng kinh tế Trung Quốc như thế nào?

23/8/090 nhận xét

Tài chính marketing - Không phải các nhà kinh tế Trung Quốc và những người hoạch định chính sách của nước này không nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn trong mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư và xuất khẩu của Trung Quốc, cũng như trong thành tích tăng trưởng ấn tượng hiện nay. Nhưng một sự cải cách kinh tế - nói cách khác là tái cân bằng nền kinh tế theo hướng bền vững - đòi hỏi một ý chí chính trị mạnh mẽ mà hiện nay giới lãnh đạo nước này vẫn chưa sẵn sàng. Chi tiết>>
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP