Vốn nhà nước: tranh tối, tranh sáng, để lâu bất lợi

27/7/090 nhận xét

Tài chính marketing - Đã có nhiều công trình nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế chỉ rõ sở hữu nhà nước rất dễ lâm vào cảnh mâu thuẫn. Thành tích thì nhiều người nhận, thua lỗ thì là đứa con mồ côi, như các cụ ngày trước đã nói “lắm sãi không ai đóng cửa chùa”. Chi tiết>>
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP