Tác động ngắn hạn, hậu quả dài hạn

11/4/090 nhận xét

Tài chính marketing - Gần một trăm nhà kinh tế trong và ngoài nước đã tập trung tại hội nghị do uỷ ban Kinh tế Quốc hội tổ chức hôm qua tại Hải Dương để trình bày những nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam, và những phản ứng chính sách của Chính phủ. Những đóng góp đó sẽ giúp Quốc hội xem xét lại những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô mà Chính phủ sẽ đề nghị giảm xuống trong kỳ họp tháng 5 tới.

Bài liên quan:
* Tăng trưởng của Việt Nam dựa vào gì? - Tái cấu trúc nền kinh tế
* Tăng giám sát, cẩn trọng với lạm phát
* Thất nghiệp có thể trầm trọng hơn công bố
* Tái cơ cấu trong khủng hoảng
* Kịch bản nào cho kinh tế Việt Nam 2009?
Chia sẻ cho bạn :
Hot!

Tư vấn quản trị

Xem thêm »

Tư vấn tiếp thị

Xem thêm »

Tư vấn bát tự

Xem thêm »

Tư vấn phong thủy

Xem thêm »
 
TOP